Kandidater til sentraleverv

Kandidater til sentraleverv

NVIO gjennomfører sitt landsmøte våren 2025.
Blant de mange viktige sakene som skal besluttes er valg på forbundsstyre, inkludert presidentskap, kontrollkomite og valgkomite. Alle medlemmer velges for en periode på 2 år.

Alle som er medlem av NVIO har anledning til å melde seg som kandidat til forbundsstyret, kontrollkomiteen eller valgkomiteen. Meld din intresse til din lokalforeningene for å sikre felles forankring, retning, eierskap og tilhørighet.

Hvis du ønsker mer informasjon om de forskjellige vervene, send en mail til leder.