Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avd. Rogaland er en aktiv lokalforening, som sammen med 55 andre lokalforeninger i hele landet, er organisert i sentralforbundet Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner. Organisasjonen er ideell og upolitisk og har som målsetting å ta vare på personell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Vi dekker området indre Ryfylke, Stavangerområdet og sørover til Dalane og Jæren.

 

 Pr idag har vi ca. 300 medlemmer og er fortsatt i vekst. Vi har faste veterantreff og medlemsmøter, og andre ulike arrangementer i løpet av året. Se vår aktivitetskalender eller på facebook.

Veterantreffene foregår på  veteranhuset, den siste fredagen i måneden. Foreningen har også stiftet et “Veterankompani” som samles til øvelser på Veteranhuset.