NVIO avd Rogaland sin Jubileumsbok

NVIO avd Rogaland sin Jubileumsbok

Publisert av Gunnar Langen Schanke den 11.01.21.

Jubileumsbok 
NVIO avd. Rogaland blir 30 år, og i den forbindelse så ønsker vi å gi ut en bok om foreningen.
Pris er ikke satt, da det fortsatt jobbes med å innhente tilbud fra trykkerier. Vi håper å ha dette klart til etter påske.

Boken omhandler foreningen, nevner opprettelsen av FN-parken, bytte FNVLF til NVIO, opprettelsen av Veterankompaniet og opprettelsen av Veteranhuset. Samt mye mer.

Følge med på vår web side og på våre sosiale sider for mer informasjon. 

Innholdsfortegnelse 24.01.21.doc
Skann_20210219 (1).png